• Tylko 22 PLN za wysyłkę*Tylko 22 PLN za wysyłkę do 20 kg na terenie UE*.
  • +45 3686 8080Pon-Pia 08-16:00
  • Profesjonalny serwisOtrzymujesz profesjonalną wiedzę na temat wszystkich naszych produktów
  • Recenzje z ponad 4 gwiazdkamiNasi klienci wystawiają nam ponad 4 recenzje
+45 3686 8080 Pon-Pia 08-16.00
0
0,00 PLN

Polityka danych osobowych dla
Klienci indywidualni, klienci biznesowi, użytkownicy BOK, odbiorcy Newsletterów

Związane z procesem Klienci

Color Europe A/S kærdsvej 1
2650 hvidovre Denmark

Version 1.0
Ta wersja została ostatnio zaktualizowana 24/05-2018

Polityka danych osobowych dla Klientów
W ramach naszej działalności Grafisk Handel A/S gromadzi i przetwarza określone dane osobowe do wykorzystania w procesie naszych Klientów, w szczególności związane z następującymi osobami:
Klienci procesowi

•    Klienci prywatni
•    Klienci biznesowi
•    Klienci obsługi klienta
•    Odbiorcy newsletterów


Niniejsza polityka opisuje, w jaki sposób Grafisk Handel A / S gromadzi dane osobowe, w jakim celu te dane osobowe są wykorzystywane oraz w jaki sposób Grafisk Handel A / S przetwarza takie dane.
Niniejsza polityka zawiera ustawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Grafisk Handel A / S rsquo; Jeśli jako Klienci Indywidualni, Klienci Biznesowi, Użytkownicy Obsługi Klienta, Odbiorcy Newsletterów mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych lub chcą Państwo dochodzić swoich praw zgodnie z przepisami dotyczącymi danych osobowych prosimy o kontakt z Grafisk Handel A/S za pomocą kontaktu szczegóły w tej polityce. Możesz również znaleźć informacje o swoich prawach w niniejszej polityce zarejestrowanej w niniejszej polityce danych osobowych.

Kolekcja danych
Color Europe A/S gromadzi dane osobowe dotyczące Klientów Indywidualnych, Klientów Biznesowych, Użytkowników Obsługi Klienta, Odbiorców newsletterów. Te dane osobowe są podzielone na kategorie:
For Klienci prywatni
•    Email
•    Nazwy
•    Adresy
•    Numer telefonu
•    Øinformacje gospodarcze

Dla Klientów Biznesowych
•    Email
•    Nazwy
•    Adresy
•    Numer telefonu
•    Informacje finansowe

Dla Użytkowników Obsługi Klienta
•    Email
•    Nazwy
•    Adresy
•    Numer telefonu
•    Informacje finansowe
Dla Odbiorców Biuletynów
•    Email
•    Nazwy
•    Adresy
•    Numer telefonu
•    Informacje finansowe

Color Europe A/S zbiera dane bezpośrednio od osoby zarejestrowanej za pośrednictwem: e-mail, telefon, list
Jeżeli dane zostały zebrane za zgodą osoby zarejestrowanej/Ty, zgodę można wycofać.

W przypadku wycofania zgody wszelkie przyszłe przetwarzanie danych osobowych objętych zgodą zostaje wstrzymane.

Cel przetwarzania danych osobowych
Color Europe A/S gromadzi i przetwarza dane osobowe w celu; Dla Klientów Prywatnych
•    Sprzedaż towarów i usług klientom
Dla Klientów Biznesowych
•    Sprzedaż towarów i usług klientom
Dla Użytkowników Obsługi Klienta
•    Sprzedaż towarów i usług klientom
Dla Odbiorców Biuletynów
•    Sprzedaż towarów i usług klientom

SåJeśli cel przetwarzania danych osobowych przez firmę ulegnie zmianie, zostanie to przekazane podmiotom danych przed wejściem w życie. Taka komunikacja będzie najczęściej polegała na aktualizacji niniejszej polityki.

Usunięcie danych osobowych
Grafisk Handel A/S przetwarza dane osobowe dla następujących osób Klienci indywidualni, Klienci biznesowi, Użytkownicy obsługi klienta, Odbiorcy biuletynów så o ile ma to znaczenie dla celu, dla którego dane zostały zebrane. Dane osobowe są usuwane po zrealizowaniu celu przetwarzania. W szczególności oznacza to, że dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez następujące okresy;
Dla Klientów Indywidualnych Sprzedaż towarów i usług klientom

•    Email: nie będzie
•    Imiona: nie zostaną usunięte
•    Adresy: nie zostaną usunięte
•    Numer telefonu: nie zostanie usunięty
•    Informacje finansowe: nie zostaną usunięte

Dla Klientów Biznesowych Sprzedaż towarów i usług klientom

•    Email: nie zostanie usunięty
•    Imiona: nie zostaną usunięte
•    Adresy: nie zostaną usunięte
•    Numer telefonu: nie zostanie usunięty
•    Informacje finansowe: nie zostaną usunięte

Dla Użytkowników Obsługi Klienta, Sprzedaży Towarów i Usług Klientom

•    Email: Nie zostanie usunięty
•    Imiona: nie zostaną usunięte
•    Adresy: nie zostaną usunięte
•    Numer telefonu: nie zostanie usunięty
•    Informacje finansowe: nie zostaną usunięte

Dla Odbiorców Newsletterów, Sprzedaż towarów i usług klientom

•    Email: Nie zostanie usunięty
•    Navne: Nie zostanie usunięty
•    Adresser: Nie zostanie usunięty
•    Numer telefonu: Nie zostanie usunięty
•    Informacje finansowe: nie zostaną usunięte


Korzystanie z procesorów danych
Color Europe A/S korzysta z dostawców i partnerów w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty przetwarzające dane przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z instrukcjami firmy Grafisk Handel A/S. Grafisk Handel A/S korzysta z następujących podmiotów przetwarzających dane w związku z powyższymi celami przetwarzania danych osobowych.v

•    e-conomic.dk
•    Dandomain
•    Superoffice


Przekazywanie danych osobowych
W określonych przypadkach Color Europe A/S przekazuje dane osobowe stronom trzecim. Dla Klientów Prywatnych
 
•    Sprzedaż towarów i usług klientom: Brak
Dla Klientów Biznesowych
•    Sprzedaż towarów i usług klientom:None
Dla Użytkowników Obsługi Klienta
•    Sprzedaż towarów i usług klientom: None
Dla Odbiorców Biuletynów
•    Sprzedaż towarów i usług klientom: None

Oprócz stron wymienionych powyżej dane osobowe są przekazywane tylko w przypadkach, w których Grafisk Handel A / S jest do tego zobowiązany przez prawo, w tym zgodnie z rozporządzeniem w sprawie danych osobowych i innymi krajowymi przepisami o ochronie danych.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawa osoby, której dane dotyczą Zgodnie z ustawą o danych osobowych i rozporządzeniem UE w sprawie danych osobowych, osoba zarejestrowana ("Du") ma pewne prawa w odniesieniu do zgromadzonych przez Grafisk Handel A/S's danych osobowych dotyczących osoba. Prawa te to: e
Prawo dostępu ndash; Masz, pod pewnymi warunkami, prawo do wglądu w dane, które Color Europe A/S przechowuje na temat Twojej osoby
Prawo do poprawiania danych ndash; Masz prawo do poprawiania błędów lub pominięć w danych, które Colro Europe A/S przetwarza na Twój temat
Prawo do usunięcia ndash; W pewnych okolicznościach masz prawo do usunięcia danych osobowych dotyczących Twojej osoby. Należy pamiętać, że większość legalnego przetwarzania danych osobowych nie jest objęta tym prawem. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, możesz ją wycofać, usuwając tym samym powiązane dane.
Prawo do ograniczonego leczenia ndash; W niektórych przypadkach masz prawo wstrzymać przetwarzanie swoich danych osobowych. Będzie to miało zastosowanie w przypadku wątpliwości co do dokładności danych, jeśli chcesz otrzymać kopię nielegalnie przetwarzanych danych, a tym samym nie chcesz ich usunąć, jeśli potrzebujesz dłuższego przechowywania danych, niż wymaga tego cel Grafisk Handel A/S lub jeśli kwestionujesz prawo firmy do przetwarzania Twoich danych i taki spór nie jest rozstrzygnięty.
Prawo do przenoszenia danych ndash; W niektórych przypadkach masz prawo do otrzymywania danych osobowych, które Grafisk Handel A/S zgromadził na temat Twojej osoby w ustrukturyzowanej,

powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli chcesz, aby Twoje dane osobowe zostały przekazane innemu odpowiedzialnemu podmiotowi danych
Prawo do sprzeciwu – W określonych przypadkach masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Jeśli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, nie będą one dalej przetwarzane, chyba że istnieją ku temu ważne prawnie uzasadnione powody lub przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub obrony roszczenia prawnego. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, co oznacza, że takie przetwarzanie zostanie wstrzymane.

Wykonywanie praw
Prawa te wynikają z Rozporządzenia UE o danych osobowych i/lub ustawodawstwa lokalnego. Prawa te nie są prawami bezwzględnymi, ale prawami, z których możesz skorzystać w zależności od sposobu przetwarzania danych osobowych przez Grafisk Handel A/S.
Jeśli chcesz skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z osobą kontaktową lub inspektorem ochrony danych Grafisk Handel A/S, korzystając z danych kontaktowych zawartych w niniejszej polityce.
Color Europe A / S oceni indywidualne zapytania tak szybko, jak to możliwe.
Jeśli chcesz złożyć skargę na przetwarzanie Twoich danych osobowych do organu zewnętrznego, takie skargi muszą zostać przekazane do organu nadzorczego w Twoim kraju UE. W Danii będzie to Duńska Agencja Ochrony Danych.

Automatyczne decyzje i profilowanie
Color Europe A/S może wykorzystywać dane osobowe osób, których dane dotyczą, do profilowania lub jako punkt wyjścia do automatycznych decyzji. W takim przypadku dane te zostaną podane poniżej.
Dane wykorzystywane do automatycznych decyzji są następujące:
Dane przechowywane i wykorzystywane na podstawie profilowania są następujące: Brak

Jeśli nie chcesz podlegać automatycznym decyzjom i/lub profilowaniu, możesz skontaktować się z osobą kontaktową Grafisk Handel A/S, patrz niniejsza polityka, z chęcią interwencji ludzkiej w celu zakwestionowania automatycznego profilowania i/lub profilowania .

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne. Stosujemy aktualne standardy ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych zgodnie z zagrożeniami związanymi z tymi danymi i naszym przetwarzaniem. Jeśli masz pytania dotyczące bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych zawartych w niniejszej polityce.

Informacje kontaktowe
Osoba kontaktowa Color Europe A/S ds. danych osobowych
Allan Broch, Właściciel Grafisk Handel A/S 20335989
ab@grafisk-handel.dk
Color Europe A/S Data Beskyttelses Officer (DPO)
Color EuropeA / S nie posiada inspektora ochrony danych. W sprawie danych osobowych prosimy o kontakt z osobą kontaktową firmy.
----
  • Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj świetne oferty

    Często zawiera duże oszczędności i nowości. Zarejestruj się, jest to całkowicie bezpłatne i łatwe do wypisania się.