• Tylko 22 PLN za wysyłkę*Tylko 22 PLN za wysyłkę do 20 kg na terenie UE*.
  • +45 3686 8080Pon-Pia 08-16:00
  • Profesjonalny serwisOtrzymujesz profesjonalną wiedzę na temat wszystkich naszych produktów
  • Recenzje z ponad 4 gwiazdkamiNasi klienci wystawiają nam ponad 4 recenzje
+45 3686 8080 Pon-Pia 08-16.00
0
0,00 PLN
Semestry

Informacje ogólne

Grafisk-Handel A/S © 2009 Kærgårdsvej 1, 2650 Hvidovre
Telefon. + 45 36 86 80 80
Email: shop@coloreurope.eu
CVR: 27 39 12 14
Następujące warunki sprzedaży i dostawy będą miały zastosowanie, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie między Grafisk Handel a kupującym.
Sieć partnerska Grafisk Handel może spowodować, że kupujący otrzyma swoje produkty z kraju innego niż Dania wraz z dokumentem dostawy wystawionym przez dostawcę w tym kraju, nawet jeśli dokument dostawy powinien zawierać warunki sprzedaży i dostawy odbiegające od tych warunków, muszą niniejsze duńskie warunki mają jednak zastosowanie w stosunkach między Grafisk Handel a kupującym.

1. Aplikacja

Poniższe warunki sprzedaży i dostawy (zwane dalej „Warunkami”) mają zastosowanie do sprzedaży i/lub dostawy jakiejkolwiek usługi/produktu (zwanej dalej „produktem” lub „usługą”) od Grafisk-Handel do przedsiębiorcy, osoby fizyczne, organizacje i organy (zwane dalej „klientem”).
Warunki mają zastosowanie, o ile wyraźnie i na piśmie nie uzgodniono inaczej między klientem a Grafisk-Handel oraz bez względu na to, czy umowa została zawarta przez Internet, sklep internetowy, e-mail, telefon czy w inny sposób.
Warunkiem zakupu przez klienta jest akceptacja niniejszych warunków i zachęcanie klienta do dokładnego zapoznania się z warunkami.

2. Informacje, zawarcie umowy itp.

Wszelkie informacje o produkcie oraz wszelkie informacje dotyczące danych technicznych i funkcjonalności (np. wydajność, czas pracy bez przestojów, czas reakcji itp.) mają wyłącznie charakter informacyjny. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wybór produktu/usługi, w tym za to, że produkt/usługa może funkcjonować w zamierzonym środowisku pracy klienta.
Złożenie zamówienia przez klienta zakłada utworzenie go jako klienta w rejestrze klientów Grafisk-Handel.
Wszelkie dostawy towarów/usług, informacje o cenach itp. w materiałach sprzedażowych, katalogach itp. należy postrzegać jedynie jako zaproszenie do składania ofert i dlatego nie jest wiążące dla Grafisk-Handel.

Zachęcamy Klienta do wydrukowania potwierdzenia zamówienia niezwłocznie po jego otrzymaniu, gdyż może to mieć znaczenie w związku ze zwrotem lub reklamacją.
Faktura wysyłana jest w związku z wysłaniem towaru/usługi.

3. Dostawa i czas dostawy

Wysokość opłaty za wysyłkę zależy od wybranej formy dostawy i może się również różnić w przypadku zakupu bardzo dużych lub bardzo ciężkich produktów.
Dostawa odbywa się na zasadach CIP (INCOTERMS). Oznacza to, że Grafisk-Handel zajmuje się przesyłką i ubezpiecza towar na czas transportu.
Czas dostawy zależy od wielkości zamówienia, charakteru i innych uzgodnień pomiędzy klientem a Grafisk-Handel.

Jeżeli dostawa nie może zostać zrealizowana z powodu okoliczności klienta, przedmiot jest na koszt i ryzyko klienta. Grafisk-Handel jest przy tej okazji uprawniony do naliczenia czynszu za magazyn, kosztów itp.

Jeżeli umowa z klientem obejmuje kilka towarów/usług, a w części dostawy występują opóźnienia lub wady, klient jest zobowiązany do zapłaty za towar/usługę, które są dostarczone w terminie i/lub bez wad. Jeżeli klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy na podstawie niniejszych warunków, ten dostęp do odwołania dotyczy tylko opóźnionej lub wadliwej części dostawy.

4. Ceny, koszty obsługi i płatności

4.1 Ceny
Po wejściu do sklepu internetowego możesz wybrać, czy chcesz robić zakupy jako Prywatne czy Biznesowe.

zawód:
Jeśli zdecydujesz się na handel jako firma, wszystkie ceny nie zawierają. VAT, podatki i koszty obsługi itp.

Prywatny:
Jeśli zdecydujesz się na zakupy prywatne, podane ceny zawierają podatek VAT itp.
Ceny są cenami dziennymi i mogą się zmieniać z dnia na dzień.

Błąd ceny
Jeśli cena jest ewidentnie nieprawidłowa i powinieneś był to odkryć, nie jesteśmy zobowiązani do dostarczenia danego produktu po niewłaściwej cenie.
4.2 Koszty obsługi
Color Europe korzysta z usług GLS przy dostawach na terenie Danii, chyba że w potwierdzeniu zamówienia określono inaczej.
4.3 Zapłata
Płatności można dokonać następującymi kartami płatniczymi: Dankort, Visa / Dankort, Visa, Mastercard i JCB.
Grafisk-Handel korzysta z bramki płatniczej, która gwarantuje, że wszystkie dane karty są przesyłane w postaci zaszyfrowanej, a wszystkie przesłane informacje o karcie są zabezpieczone.
W ten sposób jesteś optymalnie zabezpieczony, ponieważ nie ma żadnych odliczeń w związku z jakimkolwiek. niewłaściwe użycie karty.

Color Europe wyraża zgodę, po indywidualnej ocenie zdolności kredytowej klienta, na dostarczanie towarów/usług na kredyt handlowcom. Kredyt nie może być przyznany osobom fizycznym.
Klient nie może potrącać z ceny zakupu roszczeń wynikających z innych kwestii prawnych, a klient nie może skorzystać z prawa zatrzymania lub odmówić zapłaty z powodu opóźnienia, reklamacji lub roszczenia wzajemnego dotyczącego konkretnej dostawy.
Płatność za zamówiony towar jest potrącana tylko wtedy, gdy towar jest wysyłany z magazynu Grafisk-Handels lub magazynu partnerskiego i najpierw, gdy wszystkie towary z Twojego zamówienia zostały wysłane.
Żadna kwota większa niż zaakceptowana w celu zamówienia towarów nie może zostać potrącona.
Możesz też zapłacić przelewem (przedpłata), pamiętaj jednak, że nie jesteś objęty schematem sprzeciwu przy płatności przelewem.

4.4 Spóźniona płatność
W przypadku opóźnienia w płatności odsetki za zwłokę w wysokości 2% per. miesiąc i opłata za przypomnienie w wysokości 100 DKK za. targanie. Grafisk-Handel wysyła maksymalnie trzy listy przypominające przed przyjęciem roszczenia do odbioru.

5. Zatrzymanie tytułu

Color Europe zastrzega sobie prawo własności do przedmiotu, o ile nie otrzymamy pełnej zapłaty za zamówiony przedmiot.
Do momentu przeniesienia własności na klienta sprzedany towar musi być odpowiednio przechowywany i konserwowany. Klient musi zrekompensować szkody w sprzedanym towarze, poza zwykłym zużyciem.
Klient jest również zobowiązany do utrzymania sprzedanego ubezpieczenia od ognia, kradzieży i zalania do pełnej wartości. Klient zobowiązuje się nie rozporządzać sprzedanymi towarami bez pisemnej zgody Grafisk-Handels w sposób, który może naruszyć bezpieczeństwo Grafisk-Handels związane z towarami, w tym, ale nie ograniczając się do hipoteki, najmu lub użyczenia towarów.

6. Reklamacje oraz błędy i przeoczenia do klientów biznesowych

Klient jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż następnego dnia po otrzymaniu przesyłki, sprawdzenia towaru/usługi i zbadania go pod kątem ewentualnych wad. W przypadku przesyłki uszkodzonej w transporcie należy ją odrzucić lub odebrać z zastrzeżeniami poprzez odnotowanie tego na terminalu / liście przewozowym, uszkodzenie transportowe jest zewnętrznym widocznym uszkodzeniem opakowania. Klient jest zobowiązany do przeglądu i testowania oprogramowania natychmiast po dostawie.

Color Europe może być pociągnięty do odpowiedzialności wyłącznie za poprawianie oryginalnych błędów i pominięć zgodnie z odpowiednimi przepisami duńskiej ustawy o sprzedaży. Jeśli klient stwierdzi błędy i wady, musi niezwłocznie zgłosić reklamację na piśmie do Grafisk-Handel, podając reklamowaną wadę. Jeżeli reklamacja nie zostanie złożona w terminie, prawo do reklamacji wad wygasło.
Okres reklamacji jest w każdym przypadku ograniczony do 12 miesięcy od dostawy, jednak w przypadku części zasilających i akumulatorów okres reklamacji wynosi 6 miesięcy od dostawy. Po upływie terminu reklamacji Klient nie może więc reklamować wady. W przypadku produktów firm trzecich obowiązuje termin reklamacji wynikający z przepisów reklamacyjnych obowiązujących podwykonawcę. Wymiana lub naprawa nie skutkuje nowym 12-miesięcznym okresem gwarancyjnym.
Odpowiedzialność Color Europe za błędy i pominięcia jest zawsze ograniczona do, według wyboru Color Europe, naprawienia lub ponownego dostarczenia w rozsądnym czasie.
Color Europe nie ponosi odpowiedzialności za błędy i pominięcia, takie jak: z powodu zmian dokonanych przez klienta, napraw dokonywanych przez partnerów serwisowych innych niż Color Europe lub Color Europe, błędów związanych z oprogramowaniem, utraty danych i braku kopii zapasowej w tym w związku z naprawą, naprawą, serwisem itp., nieprawidłowej instalacji, leczenia, zalania, pożaru, niestabilnego zasilania, nieprawidłowego podłączenia do sieci lub wynikającej z tego awarii spowodowanej użyciem innego podłączonego sprzętu.
Color Europe nie udziela żadnych dalszych gwarancji, chyba że zostało to wyraźnie uzgodnione na piśmie. Zobowiązania gwarancyjne i serwisowe, oprócz tego, co może być wyraźnie i na piśmie uzgodnione z Color Europe, nie są zatem odpowiedzialnością Color Europe, ale danego producenta i jego ewentualnego usługodawcy

7. Reklamacje oraz błędy i braki dla klientów prywatnych

Dokonując zakupów u nas jako konsument, do zakupów towarów mają zastosowanie przepisy ustawy o zakupach.
Oznacza to, że masz prawo do złożenia reklamacji przez 24 miesiące.
Jeśli Twoja reklamacja jest uzasadniona, oznacza to, że możesz zlecić naprawę, wymianę towaru, zwrot pieniędzy lub obniżenie ceny, w zależności od konkretnej sytuacji.

Musisz złożyć skargę w „rozsądnym czasie” po wykryciu błędu. Jeśli złożysz skargę w ciągu dwóch miesięcy od wykrycia błędu, skarga będzie zawsze na czas.

Jeśli reklamacja będzie zasadna, zwrócimy Ci (rozsądne) koszty przesyłki. Przedmiot należy zawsze odesłać w odpowiednim opakowaniu. Pamiętaj również o otrzymaniu paragonu za wysyłkę, abyśmy mogli zwrócić koszty wysyłki.

Przyjmujemy wyłącznie paczki wysyłane bezpośrednio na adres.
Przy zwrocie produktu prosimy o dołączenie szczegółowego opisu problemu.

Prawo do odwołania — tylko dla klientów prywatnych:
Jeśli jako konsument chcesz złożyć reklamację dotyczącą zakupu, musisz skontaktować się z Grafisk-Handel pod adresem shop@grafisk-handel.dk. Jeśli nie uda nam się znaleźć rozwiązania, możesz wysłać skargę na adres:
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
naevneneshus.dk


W celu złożenia skargi można również skorzystać z internetowego portalu skarg Komisji Europejskiej. Jest to szczególnie istotne, jeśli jesteś konsumentem zamieszkałym w innym kraju UE.
Reklamacje można składać tutaj - http://ec.europa.eu/odr.

Zgłaszając reklamację, należy podać nasz adres e-mail shop@coloreurope.eu

Prawo do odstąpienia od umowy dla klientów prywatnych
Jako konsument masz 14-dniowe prawo do odstąpienia od umowy, kiedy robisz u nas zakupy.

Okres anulowania wygasa 14 dni po dniu, w którym otrzymałeś przedmiot. Jeśli zamówiłeś kilka różnych pozycji w jednym zamówieniu, ale są one dostarczane pojedynczo, termin biegnie od dnia otrzymania przez Ciebie ostatniej pozycji.

Termin ten oznacza, że ​​masz 14 dni od otrzymania przesyłki, aby poinformować nas, że będziesz żałować zakupu. Możesz wysłać e-mail na adres shop@gcoloreurope.eu lub skorzystać ze standardowego formularza rezygnacji, który znajdziesz na dole regulaminu.
Nie możesz anulować zakupu, odmawiając odbioru przedmiotu bez jednoczesnego powiadomienia nas.

Cofanie części zakupu
Jeśli kupiłeś u nas kilka artykułów, masz możliwość odesłania jednego lub więcej artykułów, nawet jeśli zostały zakupione w jednym zamówieniu.
Pamiętaj, że nie otrzymasz zwrotu kosztów wysyłki, jeśli pożałujesz części zakupu.

Zwrócić
Po powiadomieniu nas, że chcesz anulować zakup, masz 14 dni na odesłanie do nas przedmiotu.
Musisz zapłacić za zwrot paczki i ponosisz odpowiedzialność w przypadku uszkodzenia podczas transportu.

Niektórych przedmiotów nie można zwrócić zwykłą pocztą. Dotyczy to: Drukarek.
Oczekuje się, że koszt zwrotu tych przedmiotów wyniesie maksymalnie: 270 eur  bez VAT.

Stan przedmiotu po odesłaniu
Jeśli przedmiot stracił na wartości, a to dlatego, że wykorzystałeś go w inny sposób niż było to potrzebne do określenia charakteru, właściwości i sposobu działania przedmiotu, możesz otrzymać tylko jedną część kwoty zakupu. Kwota, którą możesz odzyskać, zależy od wartości handlowej przedmiotu, a w niektórych przypadkach może to oznaczać, że możesz odzyskać tylko koszty wysyłki.

Zalecamy odesłanie produktu w oryginalnym opakowaniu.
Brak oryginalnego opakowania może prowadzić do obniżenia wartości towaru.

Zwrot kwoty zakupu
Jeśli żałujesz zakupu, otrzymasz zwrot pieniędzy. Jeśli przedmiot jest uszkodzony, odliczymy kwotę, za którą jesteś odpowiedzialny.

Zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (nie dotyczy to jednak dodatkowych kosztów dostawy w przypadku wybrania przez Ciebie innej formy dostawy niż najtańsza oferowana przez nas forma dostawy standardowej), nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy Twoją wiadomość, że chcesz anulować umowę.
Zwrócimy pieniądze przy użyciu tych samych środków płatniczych, których użyłeś w momencie zakupu, chyba że uzgodniliśmy inaczej.

Możemy wstrzymać płatność do momentu otrzymania przedmiotu, chyba że prześlesz nam dowód jego zwrotu.

Towar wysyłany jest na adres:
Color Europe, Kærgårdsvej 1, DK 2650 Hvidovre.
Przyjmujemy wyłącznie paczki wysyłane bezpośrednio na adres.

Prawo do odstąpienia od umowy w zakupach biznesowych
Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy sprzedaży handlowcom. Zwrot towaru może nastąpić tylko po uprzednim uzgodnieniu pomiędzy Grafisk-Handel a klientem. Grafisk-Handel zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty na pokrycie kosztów obsługi zwracanego towaru.

8. Odpowiedzialność i ograniczenia odpowiedzialności

Color Europe nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w przypadku opóźnienia lub wad produktu/usługi. Graphic-Trade ponosi odpowiedzialność tylko tak długo, jak wynika to z przepisów prawa. Grafisk-Handel zrzeka się zatem wszelkiej odpowiedzialności za straty wtórne i/lub straty pośrednie, w tym straty operacyjne, straty zysków, utracone zarobki, utratę danych i/lub inne straty pośrednie, jak również koszty związane z przywróceniem/aktualizacją itp. z powodu braków w sprzedanym.
Odpowiedzialność Grafisk-Handel za produkt jest ograniczona do odpowiedzialności wynikającej z Ustawy o odpowiedzialności za produkt, a Grafisk-Handel zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za uszkodzenie produktu z innych powodów. Klient jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Grafisk-Handel bez zbędnej zwłoki, jeśli wystąpiła szkoda z tytułu odpowiedzialności za produkt lub istnieje ryzyko, że taka szkoda wystąpi.

9. Informacje osobiste

Podczas zakupów u nas potrzebujemy następujących informacji:
Imię i nazwisko, adres, tel. i adres e-mail.

Rejestrujemy i przekazujemy dane osobowe, które są niezbędne, aby móc dostarczyć przedmiot do Ciebie i poinformować Cię, jeśli pojawią się nieprzewidziane problemy.
Color Europe w żadnym wypadku nie przekazuje danych klienta osobom trzecim, chyba że klient to zaakceptował.

Dane osobowe są rejestrowane w Grafisk-Handel i przechowywane przez pięć lat, po czym informacje są usuwane.
Ponadto współpracujemy z wieloma innymi firmami, które przechowują i przetwarzają dane. Firmy przetwarzają informacje wyłącznie w naszym imieniu i nie mogą ich wykorzystywać do własnych celów.
Współpracujemy wyłącznie z podmiotami przetwarzającymi dane w UE lub w krajach, które mogą zapewnić Twoim informacjom odpowiednią ochronę. Dane odpowiedzialne za www.Coloreurope.pl to Grafisk-Handel A/S.
Masz prawo być informowanym o tym, jakie informacje o Tobie przetwarzamy.
Jeśli uważasz, że informacje są niedokładne, masz prawo do ich poprawienia. W niektórych przypadkach mamy obowiązek usunąć Twoje dane osobowe, jeśli o to poprosisz. Może m.in. jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celu, w jakim mieliśmy je wykorzystać. Możesz również skontaktować się z nami, jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem prawa. Możesz do nas napisać na adres: shop@coloreurope.eu

10. Postanowienia licencyjne dotyczące praw autorskich i oprogramowania

Klient jest zawsze zobowiązany do przestrzegania warunków licencji, które mają zastosowanie do dostarczanego oprogramowania i które wynikają z obowiązujących warunków producenta / dostawcy zewnętrznego w odniesieniu do prawa użytkowania w dowolnym momencie. Klient ponosi odpowiedzialność za naruszenie tych praw, w tym za nieuprawnione ujawnienie osobom trzecim. Klient musi zwolnić Grafisk-Handel z wszelkich roszczeń związanych z naruszeniem przez klienta warunków licencji.

11. Force Majeure

W przypadku wystąpienia nadzwyczajnej sytuacji, na którą Color Europe nie ma wpływu i która zgodnie z duńską Ustawą o sprzedaży towarów należy uznać za siłę wyższą, zobowiązania Grafisk-Handel zostaną zawieszone na czas trwania nadzwyczajnej sytuacji. W takiej wyjątkowej sytuacji klient może wypowiedzieć umowę z Color Europe, jeżeli sytuacja trwa lub przyjmuje się, że trwa dłużej niż 60 dni, a w takich przypadkach tylko za 14 dniowym wypowiedzeniem.
Color Europe nie ponosi odpowiedzialności za przeszkody, na które nie mamy wpływu, takie jak przerwy w produkcji, uderzenia pioruna, przedłużające się przerwy w dostawie prądu, strajki lub inne nieprzewidziane zdarzenia.

12. Wybór prawa i miejsca

Wszelkie spory między klientem a Color Europe w związku z niniejszymi warunkami będą rozstrzygane zgodnie z prawem duńskim w Sądzie w Kopenhadze. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) nie ma zastosowania.

13. Nieważność

Jeśli jedno lub więcej postanowień niniejszych warunków zostanie uznane za nieważne, pozostałe warunki będą nadal obowiązywać między klientem a Color Europe.
Ostatnia aktualizacja warunków handlowych miała miejsce 01.04.2018

Standardowy formularz anulowania
(Ten formularz jest wypełniany i zwracany tylko w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy)
Do:
Color Europe
Kærgårdsvej 1
Dk 2650 Hvidovre
E-mail: shop@coloreurope.eu
Niniejszym informuję, że chcę skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w związku z zawartą przeze mnie umową kupna następujących towarów/usług:__________________________________________________________________________________
Zamówiłem to: _______________________________ Otrzymana w dniu: _______________________________
Imię i nazwisko konsumenta: ______________________________________________________________________
Adres konsumenta: ___________________________________________________________________
Podpis konsumenta: _________________________________________ Data: _________________
(tylko wtedy, gdy treść formularza jest przekazana na papierze)

 
  • Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj świetne oferty

    Często zawiera duże oszczędności i nowości. Zarejestruj się, jest to całkowicie bezpłatne i łatwe do wypisania się.